Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils

El centre de formació de referència en hoteleria, turisme i indústries alimentàries.

L’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils va ser constituït com a centre públic l’any 1987 segons Decret del 17 de novembre de l’any 1989, i publicat al D.O.G.C. núm. 1220. Fins aquella data i des de l’any 1983 fou l’extensió de l’I.F.P. Ramon Berenguer IV.

Des de l’any 1983 ha vingut desenvolupant les tasques de formació als nivells de 1er. i 2on. Grau de Formació Professional en les especialitats d’Hoteleria, Administració Hotelera i Agència de Viatges.

Actualment s’imparteixen tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de la família d’Hoteleria i Turisme, dos cicles de Grau Mitjà de la família d’Indústria Alimentària i formació de Nivell 1, concretament un PQPI de Cuina i Serveis i un altre de Comerç.

L’Escola és, sense dubte, un centre amb una identitat pròpia i construït a través d’un projecte comú, articulat des de l’àmbit educatiu i laboral, marcat per les tendències turístiques i un món hoteler innovador.

Aquest projecte aglutina pensaments i idees, a més d’una voluntat de servir al món turístic i hoteler, cada cop més exigent, amb la demanda de qualitat. És construeix a partir de diversos ítems com són la interculturalitat, educació integral, el treball del professorat en equip i la col·laboració amb el sector empresarial.

La vida en el centre sota una composició social establerta pel claustre de professors, les famílies (AMPA), alumnat, PAS i la gestió de la direcció que enriqueix les relacions socials, basades en el respecte i la tolerància.

La Costa Daurada ens ha aportat noves tipologies culturals amb la interculturalitat de l’alumnat, valors que complementen la seva formació professional i personal. Aquest fet afavoreix l’interès i el respecte per les cultures més allunyades i desenvolupa aptituds socials i humanes.

Si ens fixem en l’educació integral, tenim una sèrie d’elements transversals com és la nostra presència en l’entorn col·laborant amb entitats públiques i amb presència de l’alumnat en congressos, esdeveniments turístics i del món de la restauració.

Cal remarcar l’acció tutorial amb l’atenció als alumnes des del punt de vista individual i de grup, amb una orientació acadèmica, personal i professional.

Totes aquestes accions es desenvoluparan sota la cultura de la Qualitat i Millora Contínua, que s’organitza mitjançant processos certificats per la Norma ISO 9001:2008, i amb la definició d’objectius i activitats concretes sota la planificació del Pla Estratègic de l’Escola.

escola hoteleria turisme cambrils drassanes

01. Drassanes

És l’edifici més característic. Planta baixa: taller de restaurant de clients externs i aula-taller de restaurant d’alumnat, cuines , economat, pastisseria, aula-cafeteria d’alumnat i aula demostrativa. 1ª planta : aula Magna i aules. 2ª planta: Aula d’informàtica i aules.

02. Mestral

Edifici d’una sola planta. Acull 3 aules de pastisseria, 1 aula d’elaboracions de productes alimentaris, i una aula-taller polivalent de pràctiques.

03. Thalassa

Edifici on s’ubica la recepció i consergeria, la secretaria, sala de professorat i aules.

04. Tramuntana

Edifici que acull l’aula tecnològica del centre i el Pla de Transició de Treball.

Escola i empresa

Apropem l’alumnat al mercat laboral i empresarial.

Gràcies als acords que mantenim amb grups hostalers i empreses relacionades amb l’hostaleria i el turisme podràs complementar la formació teòrico-pràctica del curs amb la realitat empresarial, millorant la teva ocupabilitat.

Com a alumne de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, tindràs a la teva disposició un departament de pràctiques en empreses i un servei exclusiu de borsa de treball que oferim només als nostres alumnes.

Borsa de treball
Eduard Xatruch, ex-alumne de l’EHTC
Més experiències d'ex-alumnes

Empreses i entitats col·laboradores

Documents de centre

POC

Pla d’organització bàsic i definitiu setembre 2021, informat al claustre el 6 de setembre de 2021 i aprovat per consell escolar el 9 de setembre de 2021. Aquest pla d’organització bàsic i provisional pretén ser la base del pla definitiu d’organització per a l’obertura del curs 2020-2021 de l’INS Escola Hoteleria i Turisme.

PEC

El projecte educatiu de centre és el document que anticipa el que es farà, fruit de l’anàlisi entre l’avaluació del curs anterior, l’estat actual del centre, el seu rendiment i el que es proposa com a ideal a assolir.

PLC

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

PGA

La programació general anual és el document que anticipa el que es farà, fruit de l’anàlisi entre l’avaluació del curs anterior, l’estat actual del centre, el seu rendiment i el que es proposa com a ideal a assolir.

NOFC

Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

Reclamacions i qualificacions

TAC

El pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu.

Perfil del contractant

El perfil de contractant agrupa la informació relativa als contractes licitats i adjudicats per l’EHTC, per tal de garantir la transparència i l’accés públic lliure i gratuït a l’activitat contractual.

Horaris de grups.

Veure l'horari