CFGS Direcció de Cuina

2 cursos acadèmics i elevada inserció laboral. Formació en Centres de Treball i en empreses del sector.

Objectius

Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle de Direcció de Cuina les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Àmbit de treball

Aquest professional exercirà l’activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector de l’hoteleria i en concret, del subsector de la restauració, i podrà actuar en els petits establiments, en moltes ocasions, com a propietari o propietària i responsable de cuina simultàniament.

Encara que la seva activitat professional es desenvolupa habitualment en establiments de caràcter privat, també pot desenvolupar-la en establiments públics, fonamentalment quan es trobi en el sector educatiu, sanitari o de serveis socials. Quan no actuï per compte propi, realitzarà les seves funcions sota la dependència de la direcció de l’establiment, tant si és en un hotel com en un altre tipus d’allotjament o establiment de restauració.

Què estudiaràs?

Control de proveïment  de matèries primeres 99 hores
Processos de preelaboració i conservació en cuina 297 hores
Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina 132 hores
Processos d’elaboració culinària 297 hores
Gestió de la producció en cuina 132 hores
Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària 99 hores
Gastronomia i nutrició 66 hores
Gestió administrativa i comercial en restauració 99 hores
Recursos humans i direcció d’equips en restauració 66 hores
Anglès 132 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte de direcció de cuina 66 hores
Formació en centres de treball 350 hores

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

Director d’aliments i begudes.
Director de cuina.
Cap de producció a la cuina.
Cap de cuina.
Segon cap de cuina.
Cap de serveis d’àpats (càtering).
Cap de partida.
Encarregat d’economat i celler.

4.9/5 - (25 votes)
CFPS HTD0
Direcció de Cuina

2 cursos acadèmics (2ooo hores).
1 títol oficial:
Tècnic o tècnica superior en Direcció de Cuina.
Decret 50/2014, de 8 d’abril.
350 hores FCT.
Horaris: dl. a dv. de 8:30h a 15h.

Uniforme

L’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils requereix als seu alumnat l’adquisició d’uniforme, llibres, materials i estris.

Uniformes i estris