Erasmus +

Què és?

Erasmus + és el programa de la UE de suport a l'educació, formació, joventut i esport a Europa. Ofereix oportunitats d'estudi, adquisició d'experiència i voluntariat a més de 4 milions d'europeus.

A qui s’adreça?

A alumnat de formació professional que vol completar la seva formació en empreses o centres educatius estrangers i aprofundir en el coneixement de llengües i cultura estrangera.

Beneficis per a les persones

Les estades formatives en empreses d’un altre país esdevenen un element de millora de primer ordre en la trajectòria professional de l’alumnat.

L’alumnat de FP fa estades en empreses d’altres països per tal de realitzar la Formació en Centres de Treball (FCT).

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils vol impulsar la participació de l’alumnat de formació Professional mitjà i superior en projectes de mobilitat internacional.

L’alumnat pot fer practiques en empreses d’altres països. També pot desenvolupar una part dels seus estudis en centres d’altres països. Tant la mobilitat en empreses com en centres formatius d’altres països es realitzen en el marc de programes de la Unió Europea, com per exemple, Erasmus +.

En el marc del sistema de crèdits europeus (ECVET) l’alumnat també pot completar part de la seva formació Professional en centres d’altres països, mitjançant estades de mobilitat d’estudis. Tant una activitat com l’altra poden rebre ajuts econòmics.

El fet que l’organització es faci des dels centres docents, conjuntament amb altres centres i empreses a l’estranger, possibilita a l’alumnat el coneixement de noves tecnologies, mètodes de producció, noves experiències de relació amb altres cultures i l’aprofitament en el coneixement de llengües estrangeres.