Instruccions, horaris entrada i grups

Instruccions inici de curs

Llistats grups

Horari Grups

Entrada escalonada del 14 al 20 de setembre

Entrada Escalonada - del 21 de setembre a final de curs

Recursos alumnes

Google Classroom

Eina destinada a gestionar una aula de manera col·laborativa a través d'Internet, plataforma per a la gestió de l'aprenentatge.

Classroom
moodle
Moodle

Sistema web dinàmic dissenyat per a crear i gestionar espais d'aprenentatge en línia adaptats a les necessitats de professors, estudiants i administradors.

Moodle
Borsa de treball

Borsa d’ocupació, a la qual poden acollir-se els alumnes i exalumnes del centre per a trobar el seu primer treball o millorar el que ja gaudeixin.

Borsa de treball