CFGS Gestió d’Allotjaments Turístics

2 cursos acadèmics i 97% d'inserció laboral en temporada. Formació en Centres de Treball i en empreses del sector.

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i controlar establiments d’allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant els objectius dels diferents departaments, les accions comercials i els resultats econòmics de l’establiment, prestant el servei en l’àrea d’allotjament i assegurant la satisfacció dels clients.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle de Gestió d’Allotjaments Turístics les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Àmbit de treball

Aquest professional exercirà l’activitat habitualment al sector turístic, en especial en el subsector dels allotjaments turístics tant hotelers com extrahotelers, incloent-hi també alguns tipus afins com les residències sanitàries, hospitalàries, d’estudiants, entre d’altres, sigui quina sigui la seva modalitat.

Què estudiaràs?

Estructura del mercat turístic 99 hores
Recepció i reserves 198 hores
Gestió del departament de pisos 165 hores
Protocol i relacions públiques 132 hores
Màrqueting turístic 132 hores
Comercialització d’esdeveniments 66 hores
Direcció d’allotjaments turístics 264 hores
Recursos humans en l’allotjament 99 hores
Anglès 132 hores
Segona llengua estrangera 132 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte de gestió d’allotjament turístic 66 hores
Formació en centres de treball 350 hores

FP Dual

La formació Dual és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un contracte laboral.

Els centre educatiu i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

Subdirectors d’allotjaments d’establiments turístics.
Encarregats de reserves.
Coordinadors de qualitat.
Subgovernants o supervisors de secció del servei de pisos i neteja.
Gestors d’allotjament en cases rurals.
Caps de vendes en establiments d’allotjaments turístics.
Caps de recepció.
Caps de reserves.
Governants o supervisors generals del servei de pisos i neteja.
Gestors d’allotjament en residències, hospitals i similars.
Coordinadors d’esdeveniments.
Agents comercials d’establiments d’allotjaments turístics.

5/5 - (22 votes)
CFPS HTB0
Gestió d’Allotjaments Turístics

2 cursos acadèmics (2ooo hores).
1 títol oficial:
Tècnic o tècnica superior en Gestió d’Allotjaments Turístics.
Decret 126/2013, de 5 de març.
350 hores FCT.
Horaris: dl. a dv. de 8:30h a 15h.

Uniforme

L’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils requereix als seu alumnat l’adquisició d’uniforme, llibres, materials i estris.

Uniformes i estris