CFGS Agència de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

2 cursos acadèmics i un 97% d'inserció laboral en plena temporada. Formació en Centres de Treball i en empreses del sector.

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix a programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució, proposant accions per al desenvolupament dels seus programes de màrqueting i assegurant la satisfacció dels clients.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle d’Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Àmbit de treball

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector turístic, en el subsector de les agències de viatges minoristes, majoristes i majoristes-minoristes, així com en les agències especialitzades en recepció i esdeveniments.

Es tracta de treballadors per compte propi que gestionen la seva pròpia agència de viatges o esdeveniments, o de treballadors per compte aliè que exerceixen la seva activitat professional com empleats o caps d’oficina i/o departament en les àrees funcionals d’administració, de reserves, de producte o de venda de serveis i productes turístics i esdeveniments.

Què estudiaràs?

Estructura del mercat turístic 99 hores
Destinacions turístiques 165 hores
Venda de serveis turístics 198 hores
Protocol i relacions públiques 132 hores
Recursos turístics 165 hores
Gestió de productes turístics 99 hores
Direcció d’entitats d’intermediació turística 165 hores
Màrqueting turístic 132 hores
Anglès 132 hores
Segona llengua estrangera: francès 132 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments 66 hores
Formació en centres de treball 350 hores

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

Cap d’oficina d’agència de viatges.
Agent de viatges.
Personal organitzador d’esdeveniments.
Personal promotor comercial de viatges i serveis turístics.
Cap de departament en agència de viatges.
Personal consultor de viatges.
Personal venedor de serveis de viatge i viatges programats.
Personal empleat del departament de reserves (booking).

[kkstarratings]

CFPS HTA0
Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

2 cursos acadèmics (2ooo hores).
1 títol oficial:
Tècnic o tècnica superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments.
Decret 163/2013, de 7 de maig.
350 hores FCT.
Horaris: dl. a dv. de 8:30h a 15h.

Uniforme

L’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils requereix als seu alumnat l’adquisició d’uniforme, llibres, materials i estris.

Uniformes i estris