Estudia a Cambrils

A l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils s’imparteixen Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de les famílies d’Hoteleria, Turisme i Indústries Alimentàries. També s'imparteixen PFI / PTT així com cursos de formació ocupacional.

CFGM

Els cicles formatius de grau mitjà són estudis professionalitzadors que permeten adquirir les competències tècniques necessàries per al desenvolupament efectiu d'una professió.

CFGS

Els cicles formatius de grau superior estan dirigits a l'alumnat que cerca uns estudis superiors pràctics, que els qualifiquin per incorporar-se al món laboral.

PFI / PTT

Els programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin entre 16 i 21 en l'any, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol.

IFE

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals que s'adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Mesures flexibilitzadores

Tenen com a finalitat facilitar la formació, millorar la qualificació professional, i fer possible l'adaptació entre les situacions personals i les professionals.

Oferta formativa de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils

La formació real al centre dins les aules i tallers la trobaràs recolzada amb sortides pedagògiques o treballs de camp que realitzem arreu del país amb els nostres partners i colaboradors.

Tot fa que els estudis tinguin el significat que correspon a la Formació Professional de la família Hoteleria i Turisme i Indústries Alimentàries.

Les pràctiques a les empreses, mòdul obligatori a tots el cicles, les podràs realitzar dins una gran oferta d’establiments i empreses de confiança que acullen a l’alumne per tal d’acabar la seva formació específica.

Actualment l’alumne pot gaudir de realitzar la seva última etapa formativa, FCT , tant dins com fora del país.

CFGM Cuina i Gastronomia amb matrícula parcial de Serveis de Restauració
CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria
CFGM Elaboració de Productes Alimentaris
CFGS Direcció de Cuina
CFGS Gestió d’Allotjaments Turístics
CFGS Agència de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
CFGS Guia, Informació i Assistència Turística
CFGS Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries
PTT Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar
PTT Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
PTT Auxiliar de vivers i jardins
Curs Especialització en Forneria i Brioixeria Artesanals 2021-22

Vols matricular-te? L’Escola t’explica els passos a seguir.