Certificats

Per la sol·licitud d’un certificat a través d’internet, haureu d’omplir el següent document, seguidament, haureu de pujar-lo al formulari de sol·licitud de certificats.

Qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a: e3007038@xtec.cat

Document sol·licitud de certificats

Descarregar

Formulari de sol·licitud de certificats

Formulari