Servei d’Innovació i Transferència del Coneixement

L’equip de professionals de l’EHTC està constituït per professors i professores amb formacions, experiències i habilitats molt variades, fet que aporta una diversitat professional que enriqueix l’educació dels alumnes a la vegada que aporta una formació integral pel seu futur laboral.

Així els alumnes no només reben classes pràctiques en totes les àrees del cicles formatius que cursen, sinó que també es formen en diversos idiomes, en aspectes relatius a seguretat alimentària, administració d’establiments, gestió de les mercaderies, formació laboral, emprenedoria, costos de producció, etc.

A més a més del compromís pedagògic descrit anteriorment, el centre sempre ha estat molt integrat amb el seu entorn de tal forma que les relacions amb les empreses, les administracions, organitzacions sense ànim de lucre, institucions innovadores… sempre han estat molt intenses i han comportat sinergies molt importants.

Amb la Carta de Serveis actual volem donar un pas més amb el compromís amb el nostre territori i els seus agents socials i administracions i oferir el potencial creatiu, innovador, tècnic i professional dels nostres alumnes i professors per poder desenvolupar projectes inclosos dins els serveis que es descriuen a continuació.

innova fp catalunya

Innova FP

És el programa de la Direcció General de Formació professional del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d'empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d'innovació i transferència de coneixement.

Innova FP
xarxa emprenedoria

Emprenedoria

Acompanyem i donaem suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals en la implantació i el desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació.

Xarxa Emprenedoria

Carta de serveis.