Direcció

Equip directiu

JARDÍ SERRES, Jordi DIRECTOR
PEDRET PANISELLO, Sergi CAP D’ESTUDIS
RAMOS SOLÉ, Alba SECRETARIA
GÓMEZ DÍAZ, Jorge COORDINADOR PEDAGÒGIC
BIOSCA, Josep ADMINISTRADOR

Càrrecs de coordinació

REYES BARRERA, María COORDINADORA RISCOS LABORALS
CROS, Gerard CAP DEPARTAMENT D’HOTELERIA I TURISME ( CUINA)
COORDINADOR COVID19
ESTIVILL, Enric COORDINADOR INFORMÀTICA (TIC)
INFANTES OLLÉ, David COORDINADOR SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
LAHERA LOREDO, Asier CAP DEPARTAMENT INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
RIERA, Josep Maria COORDINADORA  MOBILITAT ERASMUS+
FERRAN, París CAP DEPARTAMENT LLENGÜES ESTRANGERES
ORTEGA MORENO, Manuel CAP DEPARTAMENT DE FOL
SÁENZ de PABLO ORTIZ  CICUENDEZ, Paloma CAP SEMINARI DE SERVEIS
SANABRA SEGARRA, Meritxell COORDINADORA QUALITAT
TORRES GALLEGO, Lourdes CAP SEMINARI DE TURISME/ T.T INNOVA FP
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia COORDINADORA FCT/BORSA TREBALL
MARTÍNEZ JIMENEZ, Ricard T.T MANTENIMENT
LOZANO MONTERRUBIO, Marc COORDINADOR ACTIVITATS/ COMMUNITY MANAGER
MARTÍNEZ,Guillermo COORDINADOR EMPRENEDORIA
AVELLA, Mariví T.T. DUAL

Departaments

departament de turisme institut escola hoteleria i turisme de cambrils

Departament de Turisme

El Departament de Turisme de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils està format per un equip de professors, tots ells professionals del sector, que gràcies als seus coneixements tècnics i pràctics desenvolupats en les diferents experiències tant en el món docent com en el món de l’empresa privada aporten a l´ alumnat una formació teòrica pràctica.

El Departament de Turisme col·labora estretament amb entitats públiques (Patronats de Turisme, Departament d´Educació, Ajuntaments, Universitats, etc..) i privades (proveïdors, hoteleria, cuina, Associacions d´hoteleria, etc.) organitzant activitat on col·laborem i participem fent una pràctica real dels continguts teòrics.

Professorat

 • TORRES GALLEGO, Lourdes (Cap)
 • SANABRA SEGARRA, Meritxell
 • SORIANO PROCAS, Miriam
 • COLOMA PENELLA, Anna Mª
 • LÓPEZ BESORA, Mercè
 • PAPIÓ ORTONEDA, M. Carme
 • PLANAS BASELGA, Mireia
 • GARCIA PIÑOL, Rosa María
departament de cuina institut escola hoteleria i turisme cambrils

Departament de cuina

El Departament de Cuina esta constituït per professors tècnics de formació professional de l’especialitat “Cuina i Pastisseria” responsables d’impartir els continguts específics d’elaboracions culinàries als nostres alumnes.

Participem en els ensenyaments dels següents cicles formatius de grau mitjà i superior:

 • CFGM Indústries Alimentàries: Elaboracions de Productes Alimentaris
 • CFGM Hoteleria i Turisme: Cuina i Gastronomia (DECT amb Serveis de Restauració)
 • CFGS Hoteleria i Turisme: Direcció de Cuina

Des del nostre Departament treballem diàriament per la formació i l’aprenentatge dels alumnes adequant els ensenyaments a la realitat del sector, inculcant esperit de servei i actituds i valors necessaris per formar persones a més de professionals.

És per tot això que entre les nostres tasques habituals i responsabilitats, afegim activitats extres com banquets, concursos, aperitius, cursos, jornades, xerrades, etc. sense oblidar-nos de les pràctiques en servei real que oferim cada dia.

Ens caracteritza també estar actualitzats en les noves tendències, tècniques, productes i elaboracions culinàries que evolucionen constantment tenint en compte les bases clàssiques de la cuina. La satisfacció més gran que tenim, és veure als nostres alumnes arribar lluny i superar-nos.

Treballem diàriament per la formació i l’aprenentatge dels alumnes adequant els ensenyaments a la realitat del sector, inculcant esperit de servei i actituds i valors necessaris per formar persones a més de professionals.

Carlos PujolCap de departament de cuina

Professorat

 • CROS BARENYS, Gerard (Cap)
 • PUJOL SÁENZ, Carles
 • REYES BARRERA, Maria
 • PONS RUIZ, Inmaculada
 • MORRO MARRASÉ, Albert
 • GÓMEZ DÍAZ, Jorge
 • MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo
 • ESTIVILL VALLÉS, Enric
 • INFANTES OLLÉ, Xavier
 • JARDÍ SERRES, Jordi
 • RIBAL VIVAR, Gerson
departament de fol institut escola hoteleria turisme cambrils

Departament de FOL

El Departament de Formació i Orientació Laboral (FOL) contribueix a la formació dels alumnes intervenint en dues àrees: d’una banda fomentant l’esperit emprenedor i la creació d’empresa mitjançant el mòdul d’Empresa i Iniciativa Emprenedora i de l’altra fent que l’alumne adquireixi les eines bàsiques per conèixer els seus drets i deures laborals així com les formes més efectives per inserir-se laboralment, amb del mòdul de Formació i Orientació Laboral.

El nostre esforç es concentra en connectar la realitat del món laboral i econòmic amb la vida en les aules amb l’objectiu de que els nostres alumnes comprenguin que no són realitats diferents sino complementàries, doncs allò que aprenen a classe serà la base per entendre la societat en la que viuran i treballaran.

Fomentem l’esperit emprenedor i la creació d’empresa i les eines bàsiques per conèixer els seus drets i deures laborals.

Manuel OrtegaCap de departament de FOL

Professorat

departament idiomes institut escola hoteleria turisme cambrils Agència de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

El departament de llengües estrangeres posa èmfasi en la competència comunicativa dels futurs professionals de l’hoteleria i turisme i per això encoratja les presentacions orals amb suport tecnològic.

Professorat llengües estrangeres

 • PARÍS COLUBÍ, Ferran (Cap)
 • GRIJALBO VERDERAS, Anna M.
 • SUÑÉ RAMÓN, Eduard
 • ROSANES SARRÀ, M. Pilar
 • SEDANO SIERRA, Anna Maria
departament de pastisseria institut escola hoteleria turisme cambrils

Departament de pastisseria

 • CFGM Forneria , pastisseria i confiteria.
 • CFGM Cuina i gastronomia
 • CFGS Direcció de cuina.

Un equip de professors que aporten a l’alumnat una formació teòrica pràctica de primer nivell.

Asier LaheraCap de departament de pastisseria

Professorat

 • LAHERA LOREDO, Asier (Cap)
 • CHAMORRO NICOLÁS, Conchy
 • MADRIÀ GARRIGA, Vidal
 • MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard
 • PEDRET PANISELLO, Sergi
 • RAMOS SOLÉ, Alba
 • SOLER PONT, Roger
 • VILELLA QUADRADA, Assumpció
 • NEL·LO ANDREU, Mireia
departament de serveis institut escola hoteleria turisme cambrils

Departament de serveis

El Departament de serveis, és l’encarregat de vetllar per la formació dels alumnes del CFGM Cuina Gastronomia i del CFGM serveis en restauració, de la família hoteleria i turisme impartint els mòduls de l’especialitat de serveis en restauració.

L’objectiu del nostre departament és impartir l’aprenentatge, inculcant el valors i actituds necessàries per que el nostre alumnat pugui incorporar-se al món laboral i comprendre la realitat del nostre sector. Per aquest motiu afegim activitats extres dintre del nostre currículum, com aperitius, banquets, xerrades, jornades gastronòmiques, sortides, etc.

Professorat

 • SÁENZ DE PABLO ORTÍZ-CICUÉNDEZ, Paloma (Cap)
 • BIOSCA LÓPEZ, Josep
 • MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente
 • FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
 • MARTÍ LABORIA, Marc
 • RIERA SENTAÑES, Josep Maria
pfi ptt institut escola hoteleria turisme cambrils

Departament de PFI/PTT

Treballem diàriament per la formació i l’aprenentatge dels alumnes adequant els ensenyaments a la realitat del sector, inculcant esperit de servei i actituds i valors necessaris per formar persones a més de professionals.

Professorat

 • INFANTES OLLÉ, David (Coordinador)
 • MOLINÉ BORRELL, Àngels
 • BAIGES GILABERT, Elisabet
 • LOZANO MONTERRUBIO, Marc

Coordinacions de projectes

Comissió INNOVA Fp

TORRES GALLEGO, Lourdes Coordinació INNOVA Fp ( Dept  Turisme )
JARDÍ SERRES, Jordi Director
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat Membre comissió INNOVA Fp ( Dept Serveis )
MARTÍNEZ JIMENEZ, Ricard Membre comissió INNOVA Fp ( Dep Pastisseria i Cuina )
ROSANES SARRÀ, Pilar Membre comissió INNOVA Fp ( Dept  Ll. ESTRANGERES
PEDRET PANISELLO, Sergi Cap d’estudis /Membre comissió INNOVA Fp ( Ind. Alim)

Tutors

GRUP TUTOR/A
DECT1A MADRIÀ GARRIGA, Vidal
DECT 1B RIBAL VIVAR, Gerson
DECT 1C PONS RUIZ, Inmaculada
DECT 2A SEDANO SIERRA, Anna Maria
DECT 2B ROSANES SARRÀ, M. Pilar
DECT 2C MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo
DECT 3A MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente
DECT 3B FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
EPA 1 GRIJALBO VERDERAS, Anna
EPA 2 GRIJALBO VERDERAS, Anna
FPC 1 VILELLA CUADRADA, Assumpció
FPC 2 SOLER PONT, Roger
DIRCUI 1 INFANTES OLLÉ, Xavier
DIRCUI 2 PUJOL SÁENZ, Carles
GAT 1 SUÑÉ RAMÓN, Eduard
GAT 2 SORIANO PROCAS, Miriam
GUIA, INF. ASSIS. TUR. 1 GARCIA PIÑOL, Rosa Maria
GUIA, INF. ASSIS. TUR. 2 PLANAS BASELGA, Mireia
AGÈNCIA VIATGES I GEST. 1 LÓPEZ BESORA, Mercè
AGÈNCIA VIATGES I GEST. 2 COLOMA PENELLA, Anna Maria

Equips docents

Equips docents 2020-2021

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.                      

1r. A

TUTOR MADRIÀ GARRIGA, Vidal
SORIANO PROCAS, Miriam
GRIJALBO VERDERAS, Anna
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
PLANAS BASELGA, Mireia
PONS RUIZ, Inmaculada
ESTIVILL VALLÉS, Enric
MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente
MARTÍ LABORIA, Marc
PUJOL SÁENZ, Carles
GARCIA PIÑOL, Rosa Mari

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

1r. B

TUTOR RIBAL VIVAR, Gerson
GRIJALBO VERDERAS, Anna
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
PLANAS BASELGA, Mireia
PONS RUIZ, Inmaculada
ESTIVILL VALLÉS, Enric
MADRIÀ GARRIGA, Vidal
PUJOL SÁENZ, Carles
RIERA SENTAÑES, Josep Mª
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard
CHAMORRO NICOLÁS, Conchy
PAPIÓ ORTONEDA, Maria del Carmen
SORIANO PROCAS, Miriam

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

1r. C

TUTORA PONS RUIZ, Inmaculada
GRIJALBO VERDERAS, Anna
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
PLANAS BASELGA, Mireia
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard
CHAMORRO NICOLÁS, Conchy
ESTIVILL VALLÉS, Enric
RIBAL VIVAR, Gerson
MADRIÀ GARRIGA, Vidal
PUJOL SÁENZ, Carles
MARTÍ LABORIA, Marc
PAPIÓ ORTONEDA, Maria del Carmen
NEL·LO ANDREU, Mireia

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

2n. A

TUTORA SEDANO SIERRA, Anna Maria
SUÑÉ RAMÓN, Eduard
ORTEGA MORENO, Manuel
BIOSCA LÓPEZ, Josep
RIERA SENTAÑES, Josep Mª
REYES BARRERA, Maria
SÁENZ DE PABLO ORTIZ CICUENDEZ, Paloma
CHAMORRO NICOLÁS, Conchy
ESTIVILL VALLÉS, Enric
CHAMORRO NICOLÁS, Conchy

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

2n. B

TUTORA ROSANES SARRÀ, M. Pilar
SUÑÉ RAMÓN, Eduard
SEDANO SIERRA, Anna Maria
ORTEGA MORENO, Manuel
BIOSCA LÓPEZ, Josep
SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma
REYES BARRERA, Maria
CHAMORRO NICOLÁS, Conchy
ESTIVILL VALLÉS, Enric

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

2n. C

TUTOR  SUÑÉ RAMÓN, Eduard
AVELLÀ MESTRE, Mariví
SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma
BIOSCA LÓPEZ, Josep
MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo
BIOSCA LÓPEZ, Josep
PARIS COLUBÍ, Fernando
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
CHAMORRO NICOLÁS, Conchy
ESTIVILL VALLÉS, Enric

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

3r. A

TUTOR MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia
RIERA SENTAÑES, Josep Mª
SOLER PONT, Roger
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard
MORRO MARRASÉ, Albert
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
REYES BARRERA, Maria

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

3r. B

TUTORA FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia
MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo
CHAMORRO NICOLÁS, Conchy
INFANTES OLLÉ, Xavier
LAHERA LOREDO, Asier

CFPM

IA10

ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

1r.

TUTORA GRIJALBO VERDERAS, Anna
PEDRET PANISELLO, Sergi
AVELLÀ MESTRE, Mariví
CROS BARENYS, Gerard
GÓMEZ DÍAZ, Jorge

CFPM

IA10

ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

2n.

TUTORA GRIJALBO VERDERAS, Anna
RAMOS SOLÉ, M. Alba
CROS BARENYS, Gerard
AVELLÀ MESTRE, Mariví
NEL·LO ANDREU, Mireia

CFPM

IA60

FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

1r.

TUTORA VILELLA CUADRADA, Assumpció
RAMOS SOLÉ, M. Alba
ORTEGA MORENO, Manuel
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard
NEL·LO ANDREU, Mireia
SUÑÉ RAMÓN, Eduard
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
LAHERA LOREDO, Asier
SOLER PONT, Roger

CFPM

IA60

FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

2n.

TUTOR SOLER PONT, Roger
LAHERA LOREDO, Asier
ORTEGA MORENO, Manuel
VILELLA CUADRADA, Assumpció
REYES BARRERA, Maria
PEDRET PANISELLO, Sergi

HTA0

AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ ESDEVENIMENTS

1r.

TUTORA LÓPEZ BESORA, Mercè
PARÍS COLUBÍ, Ferran
GRIJALBO VERDERAS, Anna
ORTEGA MORENO, Manuel
GARCIA PIÑOL, Rosa Mari
COLOMA PENELLA, Anna Maria
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia

CFPS

HTA0

AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ ESDEVENIMENTS

2n.

TUTORA GARCIA PIÑOL, Rosa Mari
LÓPEZ BESORA, Mercè
COLOMA PENELLA, Anna Maria
PARÍS COLUBÍ, Ferran
AVELLÀ MESTRE, Mariví
SANABRA SEGARRA, Meritxell
GRIJALBO VERDERAS, Anna
LÓPEZ BESORA, Mercè

CFPS

HTD0

DIRECCIÓ DE CUINA

1r.

TUTOR INFANTES OLLÉ, Xavier
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
GRIJALBO VERDERAS, Anna
ORTEGA MORENO, Manuel
INFANTES OLLÉ, Xavier
NEL·LO ANDREU, Mireia
JARDÍ SERRES, Jordi
PUJOL SÁENZ, Carles
SOLER PONT, Roger
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard

CFPS

HTD0

DIRECCIÓ DE CUINA

2n.

TUTOR PUJOL SÁENZ, Carles
PLANAS BASELGA, Mireia
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia
MARTÍNEZ BORDERA, Guilermo
SORIANO PROCAS, Miriam
GRIJALBO VERDERAS, Anna
MORRO MARRASÉ, Albert

CFPS

HTB0

GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

1r.

TUTOR SUÑÉ RAMÓN, Eduard
TORRES GALLEGO, Lourdes
AVELLÀ MESTRE, Mariví
PAPIÓ ORTONEDA, M. Carme
GARCIA PIÑOL, Rosa Mari
COLOMA PENELLA, Anna Maria
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia
PARÍS COLUBÍ, Ferran

CFPS

HTB0

GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

2n.

TUTORA SORIANO PROCAS, Miriam
SUÑÉ RAMÓN, Eduard
PARÍS COLUBÍ, Ferran
COLOMA PENELLA, Anna Maria
SANABRA SEGARRA, Meritxell
TORRES GALLEGO, Lourdes
AVELLÀ MESTRE, Mariví

CFPS

HTF0

GUIA, INF. I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

1r.

TUTORA GARCIA PIÑOL, Rosa Maria
AVELLÀ MESTRE, Mariví
COLOMA PENELLA, Anna Maria
LÓPEZ BESORA, Mercè
SUÑÉ RAMÓN, Eduard
TORRES GALLEGO, Lourdes

CFPS

HTF0

GUIA, INF. I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

2n.

TUTORA PLANAS BASELGA, Mireia
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia
SORIANO PROCAS, Miriam
SANABRA SEGARRA, Meritxell
PARÍS COLUBÍ, Ferran
LÓPEZ BESORA, Mercè
TORRES GALLEGO, Lourdes
AVELLÀ MESTRE, Mariví

P.A.S

Personal Administració i Serveis

ANDREU PIJOAN, Cristina AUXILIAR ADMINISTRATIVA
BENAIGES ESPOLET, Pepita / ROSAS VIDAL, Lourdes SUBALTERNA
ALCAINE MUÑOX, Herlinda AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Grups

CICLE CODI DENOMINACIÓ CURS
LOE
CFPM IA 60 FORNERIA,PASTISSERIA I CONFITERIA 1r.
CFPM IA60 FORNERIA,PASTISSERIA I CONFITERIA 2n.
CFPM IA 10 ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 1r.
CFPM IA 10 ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 2n.
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. B
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. C
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. B
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. C
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 3r. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 3r. B
CFPS HTA 0 AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 1r.
CFPS HTA 0 AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 2n.
CFPS HTB 0 GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 1r.
CFPS HTB 0 GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 2n.
CFPS HTF 0 GUIA,INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 1r.
CFPS HTF 0 GUIA,INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 2n.
CFPS HTD 0 DIRECCIÓ DE CUINA 1r.
CFPS HTD 0 DIRECCIÓ DE CUINA 2n.

* DECT HT10+HT30: DISTRIBUCIÓ EXTRAORDINARIA CONJUNTA TEMPORAL, CUINA I GASTRONOMIA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ FAMÍLIES PROFESSIONALS * IA: INDÚSTRIES ALIMENTARIES * HT: HOTELERIA I TURISME