Adjudicació del contracte de neteja

Anunci perfil del contractant
Tancat
Plec clàusules administratives
Tancat
Resolució adjudicació
Tancat
Apertura sobre C
Tancat
Anunci licitació
Tancat
Prescripcions tècniques
Tancat
Anunci públic formalització contracte
Tancat