PTT Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

El Pla de Transició al Treball és una modalitat del programa de formació i inserció (PFI).

Què és?

El Pla de Transició al Treball és una modalitat del programa de formació i inserció (PFI). És un programa formatiu per proporcionar formació en un àmbit professional a joves
que han finalitzat l’ESO sense graduar.

El PPT Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic capacita per dur a terme tasques auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com organitzar els procediments administratius d’aquesta activitat.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

El programa està dissenyat per a proporcionar a nois i noies recursos personals i professionals a fi que puguin:

 • trobar feina.
 • i/o continuar la seva formació en un cicle formatiu de grau mitjà després de superar les proves d’accés o en altres accions de formació.

Què es proposa?

Que el jovent conegui directament el món laboral, les professions existents i els requeriments i recursos per accedir a un lloc de treball; cursi una formació professional que li faciliti l’accés al món laboral i es replantegi continuar la seva formació.

Que les empreses col.laborin en el procésde formació i plantegin ofertes de treball als participants en el programa.

A qui s’adreça?

El PTT s’adreça a nois i noies d’entre 16 i 21 anys, que en acabar l’ensenyament obligatori no han aconseguit el graduat en Educació Secundària.

Qui l’organitza?

És un programa organitzat conjuntament pel Departament d’Educació i l’Ajuntament de Cambrils. Amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Què ofereix?

Informació sobre el món de les professions, el funcionament del mercat laboral i les vies per accedir-hi.

Orientació per tal que cada jove analitzi les capacitats, els interessos i els recursos propis.

Formació professional de primer nivell, que faciliti les competències necessàries per accedir a un sector professional i reforç de les competències bàsiques.
Seguiment individualitzat i acompanyament a la inserció.

Com s’organitza?

El programa s’estructura en tres fases:

 • Fase 1: Formació general per al treball (octubre-desembre: 200 hores)
 • Conèixer l’empresa i la legislació laboral
 • Aprendre l’ús de l’ordinador com a eina de treball. Informàtica aplicada.
 • Ampliar els coneixements generals.
 • Aprendre a buscar feina: tècniques i recursos
 • Fase 2: Formació professionalitzadora (gener-juny: 960 hores)
 • S’ofereix formació en: “Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic”. Inclou:
 • 400 hores de formació teòrico-pràctiques
 • 200 hores de pràctiques en empreses del sector
 • Possibilitat de realització de pràctiques a l’estranger
 • Fase 3: Acompanyament a la inserció (juny i durant l’any posterior)
 • Seguiment i assessorament en el procés de recerca de feina i/o en accions formatives posteriors

 

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Tècniques Bàsiques de Comercialització
 • Atenció al Client
 • Preparació de Comandes i Venda de Productes
 • Ofimàtica i Tècniques Administratives Bàsiques
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: COM412_1: Activitats auxiliars de comerç

Què s’obté en acabar el PTT?

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat COMT0211 Activitats auxiliars de comerç, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

[kkstarratings]

PFI CM01
Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic

 1 curs acadèmic (1ooo hores).
1 títol oficial:
COMT0211 Activitats auxiliars de comerç, que emet l’Administració laboral
Resolució EDU/735/2019, de 20 de març
180 hores FCT.
Horaris: dl. a dv. de 8:30h a 15h.

Descarrega't la fitxa
Preinscripció i matrícula

El període de preinscripció i matrícula és del 25 de maig al 5 de juny de 2020. Aquest es realitza de manera telemàtica.

Matricula't!
PTT Cambrils - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic - Taller embalatge - 3
PTT Cambrils - Projecte Integrat 2009 - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic - Els inicis del projecte - 1
PTT Cambrils - Projecte Integrat 2009 - Perfumeria Impressiona: L'assaig final - 8