PLACES VACANTS

ENSENYAMENT: NOMBRE DE VACANTS:
CFGM Cuina Gastronomia i Serveis en Restauració 10
CFGM Elaboració de productes alimentaris 10
CFGM Forneria, pastisseria i confiteria 3
CFGS Agències de viatges i gestió d’esdeveniments 9
CFGS Gestió d’allotjaments turístics 8
CFGS Direcció de cuina 3
CFGS Guia, informació i assistència turístiques 12
CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària 7