CFGM Elaboració
de Productes Alimentaris

2 cursos acadèmics amb elevada inserció laboral. Formació en Centres de Treball i en empreses del sector.

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix en elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips i aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Requisits d'accés

Títol de la ESO, títol de Tècnic o de Tècnic auxiliar, haver superat el curs per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), haver superat un 2n curs de BUP, tenir estudis equivalents a efectes acadèmics, haver superat un PQPI, haver superat una prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, títol per accedir a un cicle de grau superior, haver superat la prova d’accés a cicles de grau mitjà.

Àmbit de treball

Aquest professional exercirà l’activitat en petites, mitjanes o grans empreses, amb nivells molt diversos tant en la seva tecnologia com en la seva organització. Són treballadors o treballadores per compte aliè que s’integren en un equip de treball amb persones del seu mateix nivell de qualificació o inferior en què desenvolupen tasques individuals i en grup en les àrees funcionals de recepció de matèries primeres i materials, preparació i maneig d’equips de producció, control d’operacions d’elaboració, envasament i embalatge, de suport al control de qualitat, emmagatzematge i expedició de productes acabats.

En general, depenen orgànicament d’un comandament intermedi, a excepció de petites empreses o d’aquelles en què les operacions manuals encara tinguin rellevància, en les quals poden exercir funcions de supervisió d’operaris i dependre, en el seu exercici, directament de la direcció de producció.

Què estudiaràs?

Operacions de condicionament de matèries primeres.
Tractaments de transformació i conservació.
Processament de productes alimentaris.
Processos tecnològics en la indústria alimentària.
Matèries primeres en la indústria alimentària.
Venda i comercialització de productes alimentaris.
Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària.
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
Principis de manteniment electromecànic.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Anglès tècnic.
Síntesi.
Formació en centres de treball.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir al batxillerat i/o a un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

Personal elaborador de productes alimentaris.
Personal operador de màquines i d’equips per al tractament i per a l’elaboració de productes alimentaris.
Personal operador i controlador de línies d’envasament i d’embalatge.
Personal recepcionista i magatzemer.
Personal aplegador de matèries primeres i materials a les línies de producció.
Personal dosificador.
Personal supervisor de línia.

5/5 - (22 votes)
CFPM IA10
Elaboració de Productes Alimentaris

2 cursos acadèmics (2000 hores).
1 títol oficial:
Tècnic o tècnica en Elaboració de Productes Alimentaris.
Decret 265/2013, de 10 de desembre
383 hores FCT.
Horaris: dl. a dv. de 8:30h a 15h.

Uniforme

L’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils requereix als seu alumnat l’adquisició d’uniforme, llibres, materials i estris.

Uniformes i estris