ACREDITA'T

Avaluació i acreditació de competències professionals

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial.
El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

Periòdicament es convoquen procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals que permeten reconèixer l’experiència o la formació no formal i obtenir-ne una certificació oficial.

S’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en algun dels 20 sectors que es convoquen. Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació.
Aquesta documentació s’ha de presentar preferiblement de forma presencial al centre escollit en primera opció o, en tot cas, al registre dels serveis territorials d’Educació que corresponguin segons el centre escollit en primera opció.

La següent direcció de correu estarà habilitada mentre duri el procés d’Acreditacions de Competències de l’actual convocatòria 2020 per resoldre els possibles dubtes i presentar al·legacions a la publicació de resultats hit.acreditat@gmail.com.

Reclamacións

Les reclamacions s’han de lliurar mitjançant l’adreça electrònica
hit.acreditat@gmail.com fins el dia 25 de novembre.