Llistat Admesos ordenat per barem

El codi alumne, correspon a les dues primeres lletres del nom
i del primer i segon cognom.

Preinscripció i matrícula

Calendari i Instruccions

Calendari preinscripció i matrícula

9 al 17 de febrer: Recollida de sol·licituds i certificats de cicles finalitzats amb nota mitjana via mail del centre.
19 de de febrer: Publicació de la llista d’admesos i exclosos.
22 al 24 de febrer: Matrícula.
25 de febrer: Inici del curs.

Instruccions per preinscripció

Del 9 al 17 de febrer de 2021.
Enviar el full de sol·licitud degudament complimentat i adjuntant un certificat de notes d’estudis finalitzats (nota mitjana) al correu del centre: e3007038@xtec.cat.

Descarregar full de sol·licitud

Instruccions per matrícula

Del 22 al 24 de febrer: Matrícula
Omplir la documentació que s’adjunta, demanar cita prèvia i venir al centre a formalitzar la matrícula.

Descarregar documentacióDemanar cita prèvia

Requisits d'accés

Títol de Tècnic en Cuina i Gastronomia
Títol de Tècnic en Forn, Rebosteria i Confiteria
Títol de Tècnic en Comercialització de Productes Alimentaris
Títol de Tècnic Superior en Direcció de Cuina

Què aprendré a fer?

Preparar i mantenir instal·lacions, equips, màquines i eines, garantint la neteja, funcionament, en condicions de qualitat, seguretat i eficiència.
Programar equips i sistemes de producció de fred i de calor, regulant per a la conservació, elaboració i cocció dels productes semi acabats i acabats.
Aplicar tècniques de fred positiu i negatiu en la conservació de matèries primeres, garantint la cadena de fred dels productes
Obtenir masses mare de cultiu i preferments de cereals, aplicant tècniques apropiades segons el procediment i tipus de massa, productes de fleca i brioixeria artesanal.
 Obtenir masses de fleca i brioixeria artesanals, a partir de masses mare de cultiu i preferments de cereals i pseudocereals, aplicant tècniques apropiades segons el procediment i tipus de massa, utilitzant-les en l’elaboració de productes dolços i salats, amb o sense farcit de fleca i brioixeria artesanal.
 Obtenir productes de fleca i brioixeria artesanal, aplicant tècniques i procediments de cocció, acabat i presentació.
Obtenir masses de pasta de full per a l’elaboració de peces dolces i salades, controlant les tècniques de plegat, temps de repòs i conservació per a la posterior utilització.
Elaborar productes de pasta de full dolços i salats a partir de masses de pasta de full, controlant tècniques de cocció, aplicant tècniques de decoració i acabat de les peces.
Decorar i compondre productes finals per a venda, exposició i concursos, fomentant el consum de la demanda actual i futura.
Analitzar i tastar productes semi acabats i acabats de fleca i brioixeria artesanal, relacionant-los amb els paràmetres d’anàlisi i control prèviament establerts.
Maridar i recomanar als clients productes de fleca i brioixeria artesanal, associant-los amb productes i elaboracions culinàries que els poguessin acompanyar i complementar.
Garantir la normativa d’etiquetatge de les elaboracions, evitant al·lèrgies, intoleràncies i intoxicacions alimentàries en el consum i degustació dels productes.
Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l’entorn laboral i ambiental.

Pla de formació

Els mòduls professionals d’aquest cicle formatiu són els següents:

Masses mare de cultiu i preferments
Tecnologia del fred aplicada a la fleca artesanal
Pans artesans de cereals tradicionals, especials i pseudocereals
Pastisseria artesanal i pasta de full
Tast i maridatge de productes de panificació

Sortides professionals

Mestre Forner
Elaborador de pastisseria
Elaborador de masses i bases de pizza
Reboster
Catador de productes de panificació artesanal.

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat principalment en obradors artesanals o semiindustrials que elaboren productes de forn, pastisseria i confiteria; així com en el sector d’hostaleria, subsector de restauració i com elaborador per compte propi o aliè. També exerceix la seva activitat en el sector de el comerç de l’alimentació en aquells establiments que elaboren i venen productes de fleca, pastisseria i rebosteria.

Més informació

Reial Decret 482/2020 de 7 d’abril pel qual s’estableix el Curs d’especialització en fleca i pastisseria artesanals i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

Curs Especialització en
Forneria i Brioixeria Artesanals

600 hores
Sortides professionals
•Mestre Forner
•Elaborador de pastisseria
•Elaborador de masses i bases de pizza
•Reboster
•Catador de productes de panificació artesanal
Horaris: dilluns a divendres

Descarrega't la fitxa
Uniforme

L’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils requereix als seu alumnat l’adquisició d’uniforme, llibres, materials i estris.

Uniforme i estris