Organització de l’Institut

A continuació pots consultar l’organització i el professorat.

 

Equip directiu

JARDÍ SERRES, Jordi DIRECTOR
PEDRET PANISELLO, Sergi CAP D’ESTUDIS
RAMOS SOLÉ, Alba SECRETARIA
GÓMEZ DÍAZ, Jorge COORDINADOR PEDAGÒGIC
PAPIÓ AZNAR, Francesc ADMINISTRADOR

Càrrecs de coordinació

REYES BARRERA, María COORDINADORA RISCOS LABORALS
FRANQUET DEL REY, Xavier COORDINADOR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I CONCURSOS
PUJOL SÁENZ, Carles CAP DEPARTAMENT D’HOTELERIA I TURISME ( CUINA)
FRAGO TORRES, Jordi COORDINADOR INFORMÀTICA (TIC)
INFANTES OLLÉ, David COORDINADOR SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
LAHERA LOREDO, Asier CAP DEPARTAMENT INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
MATAS BORRUT, Salvador COOR. MOBILITAT I LINGÜÍSTIC
ROSANES SARRÀ, Pilar CAP DEPARTAMENT LLENGÜES ESTRANGERES
ORTEGA MORENO, Manuel CAP DEPARTAMENT DE FOL
MONCUSÍ RAMOS, Judit ESCOLA VERDA
SÁENZ de PABLO ORTIZ  CICUENDEZ, Paloma CAP SEMINARI DE SERVEIS
SANABRA SEGARRA, Meritxell COORDINADORA QUALITAT
TORRES GALLEGO, Lourdes CAP SEMINARI DE TURISME/ RESPONSABLE INNOVA FP
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia COORDINADORA FCT/BORSA TREBALL/
MARTÍNEZ JIMENEZ, Ricard COORDINADOR DE MANTENIMENT
LOZANO MONTERRUBIO, Marc COMMUNITY MANAGER

Comissió INNOVA Fp

TORRES GALLEGO, Lourdes Coordinació INNOVA Fp ( Dept  Turisme )
JARDÍ SERRES, Jordi Director
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat Membre comissió INNOVA Fp ( Dept Serveis )
MARTÍNEZ JIMENEZ, Ricard Membre comissió INNOVA Fp ( Dep Pastisseria i Cuina )
ROSANES SARRÀ, Pilar Membre comissió INNOVA Fp ( Dept  Ll. ESTRANGERES
MORALES ARRANZ, Elies  Membre comissió INNOVA Fp ( Dept Serveis )
PEDRET PANISELLO, Sergi Cap d’estudis /Membre comissió INNOVA Fp ( Ind. Alim)
HERNÁNDEZ MONTESINOS, Estrella Membre comissió INNOVA Fp ( Dep Pastisseria i Cuina )
   
   
   
   
   
   
   
   

 

CODI GRUP TUTOR/A
HT10+HT30 CIG+SDR  1 A FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
HT10+HT30 CIG+SDR  1 B MADRIÀ GARRIGA, Vidal
HT10+HT30 CIG+SDR  1 C PONS RUÍZ, Inma
HT10+HT30 CIG+SDR  2 A MORALES ARRANZ, Elias
HT10+HT30 CIG+SDR  2 B BONET FARRAN , Marta
HT10+HT30 CiG+SDR  2 C PARIS COLUBÍ, Ferran
HT10+HT30 CIG+SDR  3 A MANCHEÑO GUTIERREZ, Vicente
HT10+HT30 CIG+SDR  3 B INFANTES OLLÉ , Xavier
IA10 EPA 1 CROS BARENYS, Gerard
IA10 EPA 2 CROS BARENYS, Gerard
IA60 FPC 1 SOLER PONT, Roger
IA60 FPC 2 VILELLA CUADRADA, Assumpció
HTD0 DIRCUI 1 HERNÁNDEZ MONTESINOS, Estrella
HTD0 DIRCUI 2 ESTIVILL VALLÈS , Enric
HTB0 GAT 1 ARAGONÈS PASCUAL, Ricard
HTB0 GAT 2 PLANAS BASELGA, Mireia
HTF0 GUIA, INF. ASSIS. TUR. 1 DUCH TORRELLES, M.Carme
HTF0 GUIA, INF. ASSIS. TUR. 2 SANS BARBERÀ,  Encarna
HTF1 GUIA,INF.ASSIS.TUR.ANIM 1 LE MOIGNE MILLOT, Laurent
HTF1 GUIA,INF.ASSIS.TUR.ANIM 2 RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar
HTA0 AGÈNCIA VIATGES I GEST. 1 GRIJALBO VERDERAS, Anna
HTA0 AGÈNCIA VIATGES I GEST. 2 LÓPEZ BESORA, Mercè

EQUIPS DOCENTS 17-18  

                                     
         
CFPM HT10+HT30 DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.                       1r. A                
TUTORA       FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  MORALES ARRANZ, Elies                                    
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  PONS RUÍZ, Inma    
  FRAGO TORRES, Jordi    
  SANABRA SEGARRA, Meritxell    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard    
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  REYES BARRERA, Maria    
  PUJOL SÁENZ, Carles    
  BONET FARRAN, Marta         
  MADRIÀ GARRIGA, Vidal    
  DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa     
  GARCIA PIÑOL, Rosa Mari    
       
       
       
CFPM HT10+HT30 DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST. 1r. B  
TUTOR MADRIÀ GARRIGA, Vidal    
  BONET FARRAN, Marta         
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  IZQUIERDO MARTÍN, M. Laura                 
  PONS RUÍZ, Inma    
  FRAGO TORRES, Jordi    
  SANABRA SEGARRA, Meritxell    
  BIOSCA LÓPEZ, Josep    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  REYES BARRERA, Maria    
  PUJOL SÁENZ, Carles    
  MADRIÀ GARRIGA, Vidal    
  MORALES ARRANZ, Elies                                    
  GARCIA PIÑOL, Rosa Mari    
         
         
CFPM HT10+HT30 DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST. 1r. C  
TUTORA PONS RUÍZ, Inma    
  BONET FARRAN, Marta         
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  GRAMAGE BORRÁS, Josep    
  FRAGO TORRES, Jordi    
  SANABRA SEGARRA, Meritxell    
  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard    
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  REYES BARRERA, Maria    
  PUJOL SÁENZ, Carles    
  MADRIÀ GARRIGA, Vidal    
  DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa     
  GARCIA PIÑOL, Rosa Mari    
         
       
       
CFPM HT10+HT30 DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST. 2n. A  
TUTOR MORALES ARRANZ, Elies                                    
  ORTEGA MORENO, Manuel    
  HERNÁNDEZ MONTESINOS, Estrella    
  MATAS BORRUT, Salvador    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  MORALES ARRANZ, Elies                                    
  SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma    
  RODRÍGUEZ FERRÉ, Joaquim                                  
       
CFPM HT10+HT30 DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST. 2n. B  
TUTORA BONET FARRAN, Marta         
  BONET FARRAN, Marta         
  ORTEGA MORENO, Manuel    
  HERNÁNDEZ MONTESINOS, Estrella    
  PONS RUÍZ, Inma    
  PARÍS COLUBÍ, Ferran    
  MATAS BORRUT, Salvador    
  SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma    
  MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente    
         
CFPM HT10+HT30 DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST. 2n. C  
TUTOR PARÍS COLUBÍ, Ferran    
  BONET FARRAN, Marta         
  PONS RUÍZ, Inma    
  ESTIVILL VALLÉS, Enric    
  PARÍS COLUBÍ, Ferran    
  BIOSCA LÓPEZ, Josep    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
  SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma    
  MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente    
       
CFPM HT10+HT30 DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST. 3r. A  
TUTOR MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente    
  SOLER PONT, Roger    
  FRANQUET DEL REY, Xavier    
  LOZANO MONTERRUBIO, Marc    
  VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia     
  VILELLA CUADRADA, Assumpció    
  LAHERA LOREDO, Asier    
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa     
  MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente    
       
CFPM HT10+HT30 DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST. 3r. B  
TUTOR INFANTES OLLÉ, Xavier    
  LOZANO MONTERRUBIO, Marc    
  VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia     
  INFANTES OLLÉ, Xavier    
  BIOSCA LÓPEZ, Josep    
  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard    
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa     
       
       
CFPM IA10 ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 1r.  
TUTOR CROS BARENYS, Gerard    
  FRAGO TORRES, Jordi    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
  MONCUSÍ RAMOS, Judit    
  GÓMEZ DÍAZ, Jorge    
  CROS BARENYS, Gerard    
       
       
CFPM IA10 ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 2n.  
TUTOR CROS BARENYS, Gerard    
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  FRAGO TORRES, Jordi    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
  RAMOS SOLÉ, M. Alba    
  CROS BARENYS, Gerard    
         
         
CFPM IA60 FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA 1r.  
TUTOR SOLER PONT, Roger    
  ORTEGA MORENO, Manuel    
  PEDRET PANISELLO, Sergi     
  SOLER PONT, Roger    
  IZQUIERDO MARTÍN, M. Laura                 
  RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar    
  RAMOS SOLÉ, M. Alba    
  MONCUSÍ RAMOS, Judit    
       
       
         
CFPM IA60 FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA 2n.  
TUTORA VILELLA CUADRADA, Assumpció    
  PEDRET PANISELLO, Sergi     
  VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia     
  VILELLA CUADRADA, Assumpció    
  FRAGO TORRES, Jordi    
  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard    
  LAHERA LOREDO, Asier    
         
CFPS HTA0 AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ ESDEVENIMENTS 1r.  
TUTORA GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  ARAGONÈS PASCUAL, Ricard  
  DUCH TORRELLES, M. Carme    
  TORRES GALLEGO, Lourdes     
  LÓPEZ BESORA, Mercè    
  MATAS BORRUT, Salvador    
  SANS BARBERÀ, Encarna    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
       
         
       
       
CFPS HTA0 AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ ESDEVENIMENTS 2n.  
TUTORA LÓPEZ BESORA, Mercè    
  SANABRA SEGARRA, Meritxell    
  TORRES GALLEGO, Lourdes     
  LÓPEZ BESORA, Mercè    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
  MATAS BORRUT, Salvador    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
         
CFPS HTD0 DIRECCIÓ DE CUINA 1r.  
TUTORA HERNÁNDEZ MONTESINOS, Estrella    
  PAPIÓ AZNAR, Francesc    
  BONET FARRAN, Marta         
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  ORTEGA MORENO, Manuel    
  HERNÁNDEZ MONTESINOS, Estrella    
  PEDRET PANISELLO, Sergi     
  SOLER PONT, Roger    
  IZQUIERDO MARTÍN, M. Laura                 
  FRANQUET DEL REY, Xavier    
  JARDÍ SERRES, Jordi    
  PONS RUÍZ, Inma    
  FRAGO TORRES, Jordi    
       
CFPS HTD0 DIRECCIÓ DE CUINA 2n.  
TUTOR ESTIVILL VALLÉS, Enric    
  PAPIÓ AZNAR, Francesc    
  BONET FARRAN, Marta         
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  ORTEGA MORENO, Manuel    
  LOZANO MONTERRUBIO, Marc    
  ESTIVILL VALLÉS, Enric    
  PLANAS BASELGA, Mireia    
       
         
CFPS HTB0 GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 1r.  
TUTOR ARAGONÈS PASCUAL, Ricard    
  BONET FARRAN, Marta         
  ORTEGA MORENO, Manuel  
  ARAGONÈS PASCUAL, Ricard    
  PAPIÓ ORTONEDA, M. Carme    
  PARÍS COLUBÍ, Ferran    
  DUCH TORRELLES, M. Carme    
  RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar    
         
CFPS HTB0 GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 2n.  
TUTORA PLANAS BASELGA, Mireia    
  PAPIÓ AZNAR, Francesc    
  BONET FARRAN, Marta         
  PLANAS BASELGA, Mireia    
  PARÍS COLUBÍ, Ferran    
  VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia     
  SANABRA SEGARRA, Meritxell    
  RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar    
  TORRES GALLEGO, Lourdes     
         
CFPS HTF0 GUIA, INF. I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES 1r.  
TUTORA DUCH TORRELLES, M. Carme    
  PARÍS COLUBÍ, Ferran  
  DUCH TORRELLES, M. Carme    
  RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar    
  TORRES GALLEGO, Lourdes     
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
  SANS BARBERÀ, Encarna    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
       
         
         
CFPS HTF0 GUIA, INF. I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES 2n.  
TUTORA SANS BARBERÀ, Encarna    
  PLANAS BASELGA, Mireia    
  RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar    
  LÓPEZ BESORA, Mercè    
  MATAS BORRUT, Salvador    
  SANS BARBERÀ, Encarna    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
       
         
         
CFPS HTF1 GUIA, INF. I ASSIS.TUR./ ANIMADOR 1r.  
TUTOR LE MOIGNE MILLOT, Laurent    
  BONET FARRAN, Marta       
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  PLANAS BASELGA, Mireia    
  DUCH TORRELLES, M. Carme    
  RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar    
  LE MOIGNE MILLOT, Laurent    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
  MATAS BORRUT, Salvador    
  GARCIA PIÑOL, Rosa Mari    
         
CFPS HTF1 GUIA, INF. I ASSIS.TUR./ ANIMADOR 2n.  
TUTORA RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar  
  PLANAS BASELGA, Mireia    
  VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia     
  RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar    
  TORRES GALLEGO, Lourdes     
  LÓPEZ BESORA, Mercè    
  LE MOIGNE MILLOT, Laurent    
  MATAS BORRUT, Salvador    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     

 

Personal Administració i Serveis

ANDREU PIJOAN, Cristina AUXILIAR ADMINISTRATIVA
BENAIGES ESPOLET, Pepita SUBALTERNA
ESPIGARES ALONSO, Magdalena SUBALTERNA
LOBA ROSICH, Montserrat AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CICLE CODI DENOMINACIÓ CURS
LOE
CFPM IA 60 FORNERIA,PASTISSERIA I CONFITERIA 1r.
CFPM IA60 FORNERIA,PASTISSERIA I CONFITERIA 2n.
CFPM IA 10 ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 1r.
CFPM IA 10 ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 2n.
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. B
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. C
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. B  
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. C
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 3r. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 3r. B
CFPS HTA 0 AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 1r.
CFPS HTA 0 AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 2n.
CFPS HTB 0 GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 1r.
CFPS HTB 0 GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 2n.
CFPS HTF 0 GUIA,INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 1r.
CFPS HTF 0 GUIA,INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 2n.
CFPS HTF 1 GUIA,INF. I ASSIST. TUR./ ANIMADOR TUR. 1r.
CFPS HTF 1 GUIA,INF. I ASSIST. TUR./ ANIMADOR TUR. 2n.
CFPS HTD 0 DIRECCIÓ DE CUINA 1r.
CFPS HTD 0 DIRECCIÓ DE CUINA 2n.

* DECT HT10+HT30: DISTRIBUCIÓ EXTRAORDINARIA CONJUNTA TEMPORAL, CUINA I GASTRONOMIA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ FAMÍLIES PROFESSIONALS * IA: INDÚSTRIES ALIMENTARIES * HT: HOTELERIA I TURISME