Organització de l’Institut

A continuació pots consultar l’organització i el professorat.

 

Equip directiu

JARDÍ SERRES, Jordi DIRECTOR
PEDRET PANISELLO, Sergi CAP D’ESTUDIS
RAMOS SOLÉ, Alba SECRETARIA
GÓMEZ DÍAZ, Jorge COORDINADOR PEDAGÒGIC
PAPIÓ AZNAR, Francesc ADMINISTRADOR

Càrrecs de coordinació

REYES BARRERA, María COORDINADORA RISCOS LABORALS
FRANQUET DEL REY, Xavier COORDINADOR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I CONCURSOS
PUJOL SÁENZ, Carles CAP DEPARTAMENT D’HOTELERIA I TURISME ( CUINA)
FRAGO TORRES, Jordi COORDINADOR INFORMÀTICA (TIC)
INFANTES OLLÉ, David COORDINADOR SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
LAHERA LOREDO, Asier CAP DEPARTAMENT INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
BELVIS MARTÍNEZ, María COORDINADORA  MOBILITAT
PARÍS COLUBÍ, Ferran CAP DEPARTAMENT LLENGÜES ESTRANGERES
ORTEGA MORENO, Manuel CAP DEPARTAMENT DE FOL
MONCUSÍ RAMOS, Judit T.T. ESCOLA VERDA
SÁENZ de PABLO ORTIZ  CICUENDEZ, Paloma CAP SEMINARI DE SERVEIS
SANABRA SEGARRA, Meritxell COORDINADORA QUALITAT
TORRES GALLEGO, Lourdes CAP SEMINARI DE TURISME/ COORDINADORA INNOVA FP
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia COORDINADORA FCT/BORSA TREBALL/
MARTÍNEZ JIMENEZ, Ricard COORDINADOR DE MANTENIMENT
LOZANO MONTERRUBIO, Marc COMMUNITY MANAGER
PLANAS BASELGA,Mireia COORDINADORA EMPRENEDORIA
LÓPEZ BESORA, Mercè COORDINADORA DUAL

Comissió INNOVA Fp

TORRES GALLEGO, Lourdes Coordinació INNOVA Fp ( Dept  Turisme )
JARDÍ SERRES, Jordi Director
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat Membre comissió INNOVA Fp ( Dept Serveis )
MARTÍNEZ JIMENEZ, Ricard Membre comissió INNOVA Fp ( Dep Pastisseria i Cuina )
ROSANES SARRÀ, Pilar Membre comissió INNOVA Fp ( Dept  Ll. ESTRANGERES
MORALES ARRANZ, Elies  Membre comissió INNOVA Fp ( Dept Serveis )
PEDRET PANISELLO, Sergi Cap d’estudis /Membre comissió INNOVA Fp ( Ind. Alim)

 

CODI GRUP TUTOR/A
HT10+HT30 CIG+SDR  1 A FABREGAT BELTRAN, Joan Andreu
HT10+HT30 CIG+SDR  1 B BAREA SEBASTIÀ, Noé
HT10+HT30 CIG+SDR  1 C MADRIÀ GARRIGA, Vidal
HT10+HT30 CIG+SDR  2 A MORALES ARRANZ, Elias
HT10+HT30 CIG+SDR  2 B MANCHEÑO GUTIERREZ, Vicente
HT10+HT30 CiG+SDR  2 C DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda
HT10+HT30 CIG+SDR  3 A ESTIVILL VALLÈS , Enric
HT10+HT30 CIG+SDR  3 B INFANTES OLLÉ , Xavier
IA10 EPA 1 CROS BARENYS, Gerard
IA10 EPA 2 CROS BARENYS, Gerard
IA60 FPC 1 SOLER PONT, Roger
IA60 FPC 2 VILELLA CUADRADA, Assumpció
HTD0 DIRCUI 1 MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo
HTD0 DIRCUI 2 PLANAS BASELGA, Mireia
HTB0 GAT 1 ARAGONÈS PASCUAL, Ricard
HTB0 GAT 2 COLOMA PENELLA, Anna
HTF0 GUIA, INF. ASSIS. TUR. 1 ROSANES SARRÀ, M.Pilar
HTF0 GUIA, INF. ASSIS. TUR. 2 SANS BARBERÀ,  Encarna
HTF1 GUIA,INF.ASSIS.TUR.ANIM 1 PEREA LÓPEZ, Germán
HTF1 GUIA,INF.ASSIS.TUR.ANIM 2 BELVIS MARTÍNEZ, María
HTA0 AGÈNCIA VIATGES I GEST. 1 GRIJALBO VERDERAS, Anna
HTA0 AGÈNCIA VIATGES I GEST. 2 LÓPEZ BESORA, Mercè

EQUIPS DOCENTS 18/19

                                     
         

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.                      

1r. A

               

TUTOR     FABREGAT BELTRAN, Joan Andreu    
  BIOSCA LÓPEZ, Josep                                   
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  MONCUSÍ RAMOS, Judit    
  FRAGO TORRES, Jordi    
  PLANS BASELGA, Mireia    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard    
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  ESTIVILL VALLÉS , Enric    
  PUJOL SÁENZ, Carles    
  MADRIÀ GARRIGA, Vidal    
  DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa     
       

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

1r. B

 
TUTOR BAREA SEBASTIÀ, Noé    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar    
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  ESTIVILL VALLÉS , Enric         
  FRAGO TORRES, Jordi    
  PLANAS BASELGA, Mireia    
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  BIOSCA LÓPEZ, Josep    
  FABREGAT BELTRAN, Joan Andreu    
  PUJOL SÁENZ, Carles    
  MADRIÀ GARRIGA, Vidal    
  MORALES ARRANZ, Elies                                    
  MONCUSÍ RAMOS, Judit    
       

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

1r. C

 
TUTOR MADRIÀ GARRIGA, Vidal    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar    
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  FRAGO TORRES, Jordi    
  PLANAS BASELGA, Mireia    
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo    
  PUJOL SÁENZ, Carles    
  REYES BARRERA, Maria    
  MADRIÀ GARRIGA, Vidal    
  DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa     
  FABREGAT BELTRAN, Joan Andreu    
  REYES BARRERA, María    
       

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

2n. A

 
TUTOR MORALES ARRANZ, Elies                                    
  ORTEGA MORENO, Manuel    
  REYES BARRERA, María    
  ESTIVILL VALLÉS, Enric    
  MORALES ARRANZ, Elies       
  SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma    
  RODRÍGUEZ FERRÉ, Joaquim                              
  DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda    
  BONET FARRAN, Marta                                  
  FRANQUET DEL REY, Xavier    
       

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

2n. B

 
TUTOR MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente    
  BONET FARRAN, Marta         
  ORTEGA MORENO, Manuel    
  DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda    
  REYES BARRERA, María    
  PARÍS COLUBÍ, Ferran    
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma    
  MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente    
  FRANQUET DEL REY, Xavier    
  ESTIVILL VALLÉS, Enric    
       

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

2n. C

 
TUTORA DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda    
  BONET FARRAN, Marta         
  REYES BARRERA, María    
  ESTIVILL VALLÉS, Enric    
  LOZANO MONTERRUBIO, Marc    
  BIOSCA LÓPEZ, Josep    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
  SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma    
  MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente    
  DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda    
  FRANQUET DEL REY, Xavier    
       

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

3r. A

 
TUTOR ESTIVILL VALLÉS, Enric    
  SOLER PONT, Roger    
  FRANQUET DEL REY, Xavier    
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia     
  ESTIVILL VALLÉS, Enric    
  LAHERA LOREDO, Asier    
  BAREA SEBASTIÀ, Noé    
  DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa     
  MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente    
       

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

3r. B

 
TUTOR INFANTES OLLÉ, Xavier    
  FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat    
  VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia     
  INFANTES OLLÉ, Xavier    
  BIOSCA LÓPEZ, Josep    
  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard    
  MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo    
  DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa     
   LAHERA LOREDO, Asier    
       

CFPM

IA10

ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

1r.

 
TUTOR CROS BARENYS, Gerard    
  FRAGO TORRES, Jordi    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
  MONCUSÍ RAMOS, Judit    
  GÓMEZ DÍAZ, Jorge    
  CROS BARENYS, Gerard    
  COLOMA PENELLA, Anna María    
       

CFPM

IA10

ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

2n.

 
TUTOR CROS BARENYS, Gerard    
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  FRAGO TORRES, Jordi    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
  RAMOS SOLÉ, M. Alba    
  CROS BARENYS, Gerard    
         

CFPM

IA60

FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

1r.

 
TUTOR SOLER PONT, Roger    
  ORTEGA MORENO, Manuel    
  PEDRET PANISELLO, Sergi     
  SOLER PONT, Roger    
  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricardo    
  RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar    
  RAMOS SOLÉ, M. Alba    
  MONCUSÍ RAMOS, Judit    
  VILELLA CUADRADA, Assumpció    
       

CFPM

IA60

FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

2n.

 
TUTORA VILELLA CUADRADA, Assumpció    
  ROSANES SARRÀ, M.Pilar    
  ORTEGA MANUEL, Manolo    
  VILELLA CUADRADA, Assumpció    
  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricardo    
  LAHERA LOREDO, Asier    
  BONET FARRAN, Marta    
         

CFPS

HTA0

AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ ESDEVENIMENTS

1r.

 
TUTORA GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  COLOMA PENELLA, Anna María  
  TORRES GALLEGO, Lourdes     
  LÓPEZ BESORA, Mercè    
  PARÍS COLUBÍ, Ferran    
  SANS BARBERÀ, Encarna    
  SANABRA SEGARRA, Meritxell    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
       

CFPS

HTA0

AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ ESDEVENIMENTS

2n.

 
TUTORA LÓPEZ BESORA, Mercè    
  SANABRA SEGARRA, Meritxell    
  TORRES GALLEGO, Lourdes     
  LÓPEZ BESORA, Mercè    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia        
  BELVIS MARTÍNEZ, María    
  GRIJALBO VERDERAS,, Anna    
  DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda    
  COLOMA PENELLA, Anna María    
       

CFPS

HTD0

DIRECCIÓ DE CUINA

1r.

 
TUTOR MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo    
  PAPIÓ AZNAR, Francesc    
  BONET FARRAN, Marta         
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  ORTEGA MORENO, Manuel    
  MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo    
  PEDRET PANISELLO, Sergi     
  SOLER PONT, Roger    
  NIÑEROLA MONTSERRAT, Roser     
  JARDÍ SERRES, Jordi    
  BAREA SEBASTIÀ, Noé    
  FRAGO TORRES, Jordi    
       

CFPS

HTD0

DIRECCIÓ DE CUINA

2n.

 
TUTORA PLANAS BASELGA, Mireia    
  PAPIÓ AZNAR, Francesc    
  GRIJALBO VERDERAS, Anna    
  VIDAL CASTELLVÍ, Natalia    
  LOZANO MONTERRUBIO, Marc    
  PLANAS BASELGA, Mireia    
       

CFPS

HTB0

GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

1r.

 
TUTOR ARAGONÈS PASCUAL, Ricard    
  BONET FARRAN, Marta         
  ORTEGA MORENO, Manuel  
  ARAGONÈS PASCUAL, Ricard    
  PAPIÓ ORTONEDA, M. Carme    
  PARÍS COLUBÍ, Ferran    
  SANABRA SEGARRA, Meritxell    
       

CFPS

HTB0

GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

2n.

 
TUTORA COLOMA PENELLA, Anna María    
  PAPIÓ AZNAR, Francesc    
  BONET FARRAN, Marta         
  PARÍS COLUBÍ, Ferran    
  COLOMA PENELLA, Anna María    
  VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia     
  SANABRA SEGARRA, Meritxell    
  BELVIS MARTÍNEZ, María    
  LÓPEZ BESORA, Mercè    

CFPS

HTF0

GUIA, INF. I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

1r.

 
TUTORA ROSANES SARRÀ, M. Pilar    
  PARÍS COLUBÍ, Ferran  
  ARAGONÈS PASCUAL, Ricard    
  COLOMA PENELLA, Anna María    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia      
  SANS BARBERÀ, Encarna    
  LÓPEZ BESORA, Mercè    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
       

CFPS

HTF0

GUIA, INF. I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

2n.

 
TUTORA SANS BARBERÀ, Encarna    
  PLANAS BASELGA, Mireia    
  PARÍS COLUBÍ, Ferran    
  VIDAL CASTELLVÍ, Natalia    
  TORRES GALLEGO, Lourdes    
  SANS BARBERÀ, Encarna    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
       

CFPS

HTF1

GUIA, INF. I ASSIS.TUR./ ANIMADOR

1r.

 
TUTOR PEREA LÓPEZ, German    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar   
  PEREA LÓPEZ, German    
  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia    
  DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda    
  GARCÍA PIÑOL, Rosa Mari    
  TORRES GALLEGO, Lourdes    
  BELVIS MARTÍNEZ, María    
  SANABRA SEGARRA, Meritxell    

CFPS

HTF1

GUIA, INF. I ASSIS.TUR./ ANIMADOR

2n.

 
TUTORA BELVIS MARTÍNEZ, María  
  PLANAS BASELGA, Mireia    
  VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia     
  DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda    
  GARCÍA PIÑOL, Rosa Mari    
  LÓPEZ BESORA, Mercè    
  PEREA LÓPEZ, German    
  ROSANES SARRÀ, M. Pilar     
       

 

 

 

 

 

 

Personal Administració i Serveis

ANDREU PIJOAN, Cristina AUXILIAR ADMINISTRATIVA
BENAIGES ESPOLET, Pepita SUBALTERNA
ESPIGARES ALONSO, Magdalena SUBALTERNA
LOBA ROSICH, Montserrat/ Herlinda Alcaine AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CICLE CODI DENOMINACIÓ CURS
LOE
CFPM IA 60 FORNERIA,PASTISSERIA I CONFITERIA 1r.
CFPM IA60 FORNERIA,PASTISSERIA I CONFITERIA 2n.
CFPM IA 10 ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 1r.
CFPM IA 10 ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 2n.
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. B
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. C
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. B  
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. C
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 3r. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 3r. B
CFPS HTA 0 AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 1r.
CFPS HTA 0 AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 2n.
CFPS HTB 0 GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 1r.
CFPS HTB 0 GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 2n.
CFPS HTF 0 GUIA,INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 1r.
CFPS HTF 0 GUIA,INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 2n.
CFPS HTF 1 GUIA,INF. I ASSIST. TUR./ ANIMADOR TUR. 1r.
CFPS HTF 1 GUIA,INF. I ASSIST. TUR./ ANIMADOR TUR. 2n.
CFPS HTD 0 DIRECCIÓ DE CUINA 1r.
CFPS HTD 0 DIRECCIÓ DE CUINA 2n.

* DECT HT10+HT30: DISTRIBUCIÓ EXTRAORDINARIA CONJUNTA TEMPORAL, CUINA I GASTRONOMIA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ FAMÍLIES PROFESSIONALS * IA: INDÚSTRIES ALIMENTARIES * HT: HOTELERIA I TURISME